Manastirea și Parintele Codreanu Mănăstirea și Părintele Codreanu
Implicare socială

Părintele Constantin Codreanu

Constantin Codreanu (71 de ani), fostul manager al companiei de transport Transbus SA, a fost hirotonit preot şi va sluji la impunătoarea Mănăstire Codreanu, de la Oituz, realizată exclusiv din banii obţinuţi din afacerile sale. Constantin Codreanu a absolvit  Teologia, de 15 ani este diacon, iar de curând s-a pensionat din compania pe care o conducea pentru a putea sluji la altar.

Duminică, 20 septembrie 2015, „mulţime de popor" s-a adunat pe Valea Oituzului la sfinţirea Bisericii «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul» a Mănăstirii Codreanu - metoc chiriarhal, cea mai nouă mănăstire de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Slujba de sfinţire a precedat Slujba Sfintei Liturghii, în cadrul căreia a primit darul hirotoniei întru preot însuşi ctitorul mănăstirii diac. Constantin Codreanu.

Mănăstirea Codreanu

Lăcaşul de cult de la Oituz a fost ridicat în patru ani şi este considerat unul dintre cele mai impunătoare, care au fost ridicate în ultima perioada în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului. „Oituzul este o localitate cu rezonanţă aparte în istoria poporului nostru, amintind de luptele ce s-au purtat aici, în care ostaşii românii au stat pavăză în faţa duşmanilor, rostind cu dârzenie cuvintele: «Pe aici nu se trece!».

Astăzi, frumuseţea acestor locuri mioritice atrage permanent numeroşi turişti, care se strâng, an de an, pentru a se bucura de pitorescul zonei, de aerul curat şi liniştea munţilor. Aşa a apărut aici un mic popas, nod de legătură între Ardeal şi Moldova, unde autocarele se opresc pentru a oferi călătorilor posibilitatea să-şi bucure privirea cu frumuseţile naturii şi să-şi încânte auzul cu armonia creată din împletirea cântului păsărilor, foşnetul frunzelor şi susurul izvoarelor. În acest cadru natural, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Ioachim, d-l Constantin Codreanu, un om cu dragoste faţă de Dumnezeu, a dorit să zidească un sfânt lăcaş de închinare, o oază de spiritualitate pentru pelerini şi pentru toţi cei ce vor dori să caute un loc de reculegere şi rugăciune”, mai notează Arhiepiscopia.

Piatra de temelie a fost pusă de către IPS Arhiepiscop Ioachim, în ziua de 23 septembrie 2010. Biserica a fost ridicată din cărămidă şi structură de beton armat, în plan trilobat, cu turlă centrală şi două turle pe pronaos. A fost acoperită cu tablă de cupru, în alternanţă cu tablă aurită. La interior, s-a montat catapeteasma din lemn de stejar, a fost introdusă încălzirea sub pardoseala de marmură şi a fost confecţionat mobilierul, a fost placată cu marmură Sfânta Masă. În altar şi naos a fost realizată o frumoasă pictură bizantină, urmând să fie pictat şi pronaosul.

Mănăstirea Codreanu

Contact Mănăstirea Codreanu

Enoriașii pot obține informații despre Mănăstirea Codreanu prin telefon.

0740 56 26 97

Părintele Constantin Codreanu vă așteaptă cu brațele deschise

În fiecare duminică, după slujbă, enoriașii sunt așteptați de părintele Constantin Codreanu la cantina socială construită lângă Sfânta Biserică unde, după rugăciunea de binecuvântare, sunt poftiți la masă. Transportul și masa enoriașilor sunt facute pe cheltuiala părintelui Codreanu care dorește să ofere, astfel, comunității care i-a fost aproape, un pas mai aproape de mîntuire și Dumnezeu.